hướng dẫn đăng ký thể thao trực tuyến

1, thời gian đăng ký

Đăng ký các hoạt động thể thao trực tuyến bắt đầu vào ngày xx tháng xx XXXX, kết thúc ngày xx tháng xx XXXX.

2, quá trình đăng ký

1. đăng nhập vào trang web hoặc ứng dụng thể thao, đăng ký cho người dùng thể thao.

2. điền thông tin cá nhân vào trang web hoặc APP, bao gồm tên, số id, thông tin liên lạc, v.v.

3. chọn các dự án thể thao cần tham gia, chẳng hạn như xổ số lớn, 7 SAO, sắp xếp 3 và như vậy.

4. xác nhận thông tin là chính xác, hoàn thành thanh toán.

5. nhận được thông báo về việc đăng ký thành công, bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký.

3, vật liệu cần thiết

1. id hợp lệ: trong quá trình đăng ký, bạn cần phải cung cấp các tài liệu id hợp lệ để kiểm tra thông tin nhận dạng.

2. thẻ ngân hàng: để hoàn thành việc thanh toán, bạn cần một thẻ ngân hàng đã bị ràng buộc.

4, lưu ý

1. hãy chắc chắn để điền vào các thông tin là đúng và chính xác, một khi thông tin sai sẽ bị hủy bỏ.

2. xin vui lòng hoàn thành đăng ký trong thời gian quy định, quá hạn sẽ không thể tham gia vào các hoạt động.

1.q: tôi làm gì khi điền vào thông tin cá nhân và không thể lưu nó?

A: xin vui lòng kiểm tra thông tin điền đầy đủ, chính xác, nếu vẫn không thể lưu, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để giúp giải quyết.

2.q: khi tôi trả tiền, tôi phải làm gì?

A: hãy kiểm tra số dư thẻ ngân hàng và môi trường mạng lưới tốt. Nếu bạn vẫn không thể trả tiền, xin vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc dịch vụ khách hàng để giúp giải quyết.

3q: khi có thắc mắc về kết quả đăng ký, tôi nên làm gì?

A: nếu bạn có thắc mắc về kết quả đăng ký, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để tư vấn và xác nhận.

6, số liên lạc

Điện thoại: XXX – XXXX – XXXX

Email: \”XXXX @ XXXXXX\” (mailo: XXXX @ XXXXXX)

Giờ trực tuyến dịch vụ khách hàng: 9:00-18:00 ngày làm việc

7, báo cáo chi phí

1. lệ phí đăng ký: lệ phí đăng ký thể thao này là XXX nhân dân tệ/người. Lệ phí thanh toán một lần, được sử dụng để trả chi phí hoạt động của các dự án thể thao.

2. hoàn lại chính sách: vì lý do cá nhân cần một khoản hoàn lại, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trước khi các hoạt động bắt đầu hoàn lại. Hoàn lại tiền sẽ được trả lại vào tài khoản thanh toán trong vòng 7 ngày. Đơn xin hoàn lại sẽ không được chấp nhận khi chiến dịch bắt đầu.